Vi anbefaler sterkt å planlegge eventuelle julegaver og firmagaver i forbindelse med julen allerede nå.

Klikk her og ta en titt på noen av våre produkter

 

Nedenfor kan du lese litt om hva det kan være lurt å tenke på

Du kan for eksempel bruke muligheten til å kombinere gaven med en kampanje. Her har du en kampanjeplan tilsvarende de du finner i de fleste lærebøker om temaet. Fyll ut med egen informasjon og egne mål.

1. Situasjonsanalyse og markedsføringsmål – hvordan er status i ditt marked og hva vil du oppnå med kampanjen?

2. Målgruppedefinisjon – hvem er det du snakker til? Har de noe til felles? Kan de deles i hensiktsmessige grupper?

3. Kommunikasjonsmål – Hva er det viktigste du vil få frem i kampanjen. Husk at det ofte er mest effektivt med spissede kampanjer, så prøv å ikke si «alt» samtidig.

4. Vektøy, teknikker, kanaler og media  – hvordan skal du få frem budskapet? Hvor skal du være synlig? Kan du bruke julegaven som en innfallsvinkel til å treffe målgruppen? Hvilke andre elementer skal være med? Web, brosjyre, annonser, epost, DM og kan salgsavdelingen bruke dette aktivt?

5. Budsjett – hvor mye er du villig til å bruke, og hva er målet for omsetning?

6. Måling av resultat – legg opp kampanjen slik at det er mulig å måle resultatene etterpå! Det er kun gjennom tester at man får gode svar på om kampanjene du lager er effektive eller om du må gjøre en vri.

LYKKE TIL!