Bordkalkulator med klokke, temperatur og alarm. Berøringsskjerm med funksjonsendring.