Skrivebok, notatbok

Bedrifter blir vurdert og klassifisert på bakgrunn av de ansatte og de hjelpemidlene disse har til å utføre sitt arbeid. I tjenesteytende bransjer med liten grad av materielle produkter vil alle fysiske elementer i større grad påvirke hvordan bedriften blir oppfattet. Dette kan være de ansattes bekledning, kontorlokaler, visittkort, brosjyrer etc. En elegant skrivebok til møtenotater er ikke avgjørende, men det kan ubevisst bygge oppunder et tillitsskapende inntrykk gjennom å signalisere seriøsitet og kvalitet. I tillegg er det praktisk, og det trenger heller ikke koste allverdens.